OBSERWUJ NAS

„Gromady i rodziny – czyli zwierzęce korzenie!” Kotowate

„Gromady i rodziny – czyli zwierzęce korzenie!”

Nowy cykl, w którym przedstawiamy Wam główne gromady i rodziny zwierząt. Początki ewolucyjne wielu dzisiejszych, domowych zwierzaków!

Kotowate – Rodzina ssaków z silnie rozwiniętymi instynktami łowieckimi oraz charakterystycznymi tnąco-kruszącymi zębami oraz kłami i łamaczami. Zamieszkują każdy kontynent z wyjątkiem Antarktydy oraz Australii (co dziwnie, ponieważ klimat jak najbardziej mógłby odpowiadać), nie licząc kotów domowych sprowadzonych przez ludzi. Z reguły kotowate są zwierzętami samotnikami, co nawet przekłada się na dzisiejszego kota domowego, wykształconego poprzez proces ewolucji i udomowione przez ludzką rękę.

Co ciekawe, pomimo że wyróżniamy wiele gatunków kotów, istnieją tylko dwie podrodziny; Felinae (koty) oraz Pamtherinae (pantery). Do kotów zaliczamy pumy czy koty domowe, a do podrodziny panter, o dziwo, lwa czy właśnie panterę. Według doniesień naukowców historia ewolucyjna kotów zaczyna się w podobnym czasie, co psowatych. W epoce Ecoenu, prawdopodobnie rozpoczynając swoją drogę genetyczną od wiwerowatych (np. łaskuny). Natomiast pierwsze, prawdziwe koty pojawiły się w oligocenie ok. 34 mln lata temu.